W procesie zakładania lub nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), przedsiębiorcy podejmują kluczowe decyzje, które wpływają na koszty związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oto istotne informacje dotyczące płatności składek ZUS oraz możliwości zwolnienia z nich. 

1. Jednoosobowa Sp. z o.o. – Pełna Odpowiedzialność za ZUS

Kiedy spółka z o.o. działa jako jednoosobowa, co oznacza, że 100% udziałów przypada jednej osobie, bez względu na to, czy spółka została utworzona od podstaw czy nabyta, obowiązuje pełna odpowiedzialność za opłaty ZUS. Oznacza to, że właściciel spółki jest zobowiązany do opłacania wszystkich składek, jakie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Zwolnienie ze Składek ZUS dla Spółki z o.o.

W przypadku spółki z o.o. posiadającej DWÓCH lub WIĘCEJ udziałowców istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS. To również dotyczy sytuacji, gdy jednym z udziałowców jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

● Najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy spółka z  o.o. zostaje nabyta lub założona przez dwóch udziałowców, a nieco rzadziej, przez trzech.

Rola Cichego Udziałowca: Warto zauważyć, że istnieje możliwość zostać „cichym udziałowcem”.  To możliwe, jeśli osoba fizyczna lub prawna ma mniej niż 10% udziałów i zdecyduje się pozostać nieujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie

Zrozumienie, czy spółka będzie jednoosobowa czy posiada więcej udziałowców, ma znaczący wpływ na obciążenia finansowe związane z ubezpieczeniem społecznym. Optymalna konfiguracja udziałowców może przynieść korzyści pod względem oszczędności finansowych, dlatego kluczowe jest dokładne zrozumienie tych kwestii przed podjęciem decyzji biznesowej.