Rozważasz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. i nurtują Cię pytania dotyczące tego, kto ma wpływ na zakładanie, zarządzanie, reprezentowanie, a także nadzór nad spółką? Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości i przedstawimy kluczowe informacje na ten temat.

1. Kto Zakłada?

Udziałowiec, inaczej zwany wspólnikiem lub założycielem, to osoba odpowiedzialna za zakładanie spółki lub nabycie udziałów w niej. To właśnie udziałowiec posiada prawa do udziału w zyskach oraz wpływ na podejmowane decyzje. Warto zauważyć, że liczba udziałowców może wynosić nieograniczoną ilość, a także udziały mogą obejmować inne podmioty, takie jak spółka z o.o., fundacja czy nawet brytyjska spółka.

2. Kto Reprezentuje ?

Odpowiedzialność za reprezentację i zarządzanie spoczywa na członku zarządu, który zazwyczaj jest bardziej zaangażowany w bieżące sprawy spółki. Członków zarządu może być kilku, na przykład Prezes i członek zarządu, lub dwóch członków zarządu. Umowa spółki pozwala na wybór sposobu reprezentacji, a mianowicie samodzielna przez każdego z członków zarządu lub „ współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

3. Kto Decyduje?

Najważniejszym organem decyzyjnym w spółce jest Zgromadzenie Wspólników. To właśnie ZW podejmuje kluczowe decyzje dotyczące strategii rozwoju, zmiany umowy, powołuje i odwołuje członków zarządu, a także zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i inne istotne kwestii.

4. Kto Nadzoruje?

W przypadku, gdy liczba wspólników przekracza 25, a kapitał zakładowy przekracza 500 000 złotych, konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pełni istotną rolę w kontroli działań zarządu oraz ochronie interesów spółki.
 
Podsumowanie:
Zanim zdecydujesz się na utworzenie lub zakup spółki z o.o. warto zrozumieć kluczowych graczy i ich role w strukturze decyzyjnej. To umożliwi optymalną konfigurację dla Twojego biznesu, zapewniając skuteczne zarządzanie, reprezentację i nadzór, co przekłada się na stabilny rozwój firmy. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, służymy fachową pomocą. Zdecyduj się na pewny start z własnym przedsięwzięciem!