FAQ

FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

Nie widzisz odpowiedzi na pytanie? Nie ma problemu! Prosimy o kontakt.

Tak, nie ma w tym temacie żadnych ograniczeń.

Tak, w/d przepisów prawa działalność można rozpoczynać od momentu zakupu udziałów w Spółce.

Wniosek do KRS ze zmianą np. danych adresowych czy PKD Spółki aktualizuje się zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Tak, spółkę bez Vat można w dowolnym momencie zgłosić do Vat (formularz VAT-R) – ustawowo urząd odpowiada na złożony wniosek do 60 dni.

Tak, podczas rejestracji lub zakupu Spółki oferujemy bezpłatne dostosowanie PKD do profilu prowadzonej działalności.

Tak, z uwagi na prowadzenie pełnych ksiąg księgowych, każda Spółka powinna posiadać konto w banku.

Udziałowcy Spółki z o.o. są zwolnieni z płacenia składek ZUS za sam fakt posiadania udziałów – nie dotyczy to osób zatrudnionych w Spółce.

Kancelaria BGN oferuje zarówno Spółki „czyste” jak i Spółki z historią – w przypadku tych pierwszych nigdy nie prowadziły działalności.

Kancelaria BGN sprzedaje Spółki „czyste” bez wcześniejszej historii – poświadczamy to stosownym oświadczeniem.

Żeby kupić Spółkę z o.o. potrzebny jest dowód tożsamości (Dowód Osobisty, Paszport), dodatkowo od 01.lipca 2021 kupujący musi posiadać Profil Zaufany bądź Podpis Kwalifikowany – brak możliwości poświadczenia elektronicznego nie dyskwalifikuje z możliwości zakupu Spółki, rozwiązaniem jest pełnomocnik procesowy w postaci adwokata. Opcja dostępna w ofercie Kancelarii BGN.

Tak, dane Spółki tj. m.in. nazwa, adres, PKD – zostają zmienione podczas zakupu Spółki, nowe dane zostają przesłane wraz z wnioskiem do KRS.

Tak, obcokrajowiec może nabyć Spółkę z o.o..

Przede wszystkim możliwość zwolnienia ze składek ZUS oraz 9% podatek CIT do kwoty netto 9 177 000 zł.*

*W zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności, korzyści mogą być większe lub mniejsze – aby otrzymać pełną odpowiedź zapraszamy na konsultację z naszym Doradcą.

W praktyce – tak z uwagi na obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg księgowych i wykonywania miesięcznych i rocznych sprawozdań. Kancelaria BGN oferuje obsługę księgową z dedykowanym opiekunem.

Formalinie Kancelaria BGN oferuje możliwość przejęcia już założonej Fundacji z pełnym prawem do powoływania wybranego Zarządu i Rady Fundacji

Tak, Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że rozmiary działalności gospodarczej będą służyć realizacji jej celów statutowych.

Tak, każdą Spółkę z o.o. można zlikwidować. Kancelaria BGN w swoim portfolio posiadają taką usługę.

Spółka z o. o. rejestrowana przez S24 średnio od 2 do 4 tygodni.*

Spółka z o. o. rejestrowana przez notariusza średnio do 3 miesięcy

Zgłoszenie do Vat – ustawowo odpowiedź na wniosek do 60 dni *

*Podane terminy są terminami orientacyjnymi – czas rejestracji zależy m. in od sprawności danego urzędu czy poprawności sporządzonego wniosku.

Rejestracja Fundacji to proces zajmujący średnio do 3 miesięcy.*

*Podane terminy są terminami orientacyjnymi – czas rejestracji zależy m. in od sprawności danego urzędu czy poprawności sporządzonego wniosku.

Tak, nie ma w tym temacie żadnych ograniczeń.

Tak, w/d przepisów Prawa Handlowego – można posiadać nieograniczoną ilość Spółek z o.o..

Tak, nie ma w tym temacie żadnych ograniczeń.