Kompleksowa oferta

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Audyt sprawozdań finansowych zalecany jest nie tylko przedsiębiorcom, którzy są do tego zobowiązani przepisami prawa. Badanie pozwala potwierdzić stan majątkowy spółki, skontrolować jakość procesów zarządzania oraz wykryć ewentualne błędy lub celowe zaniedbania, co pozwoli na odpowiednio wczesne podjęcie niezbędnych kroków naprawczych.

Korzyści z audytu sprawozdań finansowych

Zanim skorzystasz z naszych usług, poznaj wybrane korzyści, które niesie ze sobą badanie sprawozdań finansowych:

Różne-dzialalności g

Kontrola informacji finansowych

Potwierdzenie, czy przedstawione w sprawozdaniu informacje na temat sytuacji finansowej firmy są prawdziwe.

Prestiż-i-wiarygodność g

Większa wiarygodność

Raport o prawidłowość danych zwiększa wiarygodność spółki jako partnera biznesowego w oczach inwestorów i banków.

obsluga-prawna g

Zgodność z przepisami

Gwarancja zgodności obowiązkowych sprawozdań finansowych z aktualnymi przepisami Ustawy o rachunkowości.

Sporządzanie-sprawozdań-finansowych g

Kontrola strategii finansowej

Podczas realizacji długoterminowych planów finansowych audyt potwierdza efektywność prowadzonych działań.

Audyt-księgowy g

Zwiększenie efektywności

Badanie pozwala na wskazanie słabych punktów zarządzania finansami oraz poprawę systemu rachunkowości.

Zawsze-na-bieżąco g

Wykrycie błędów

Szczegółowa analiza ksiąg rachunkowych i procedur wewnętrznych pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości.

Wycena Due Diligence przedsiębiorstw i ich aktywów

Równolegle z badaniem sprawozdań finansowych oferujemy naszym klientom szereg usług związanych z wyceną przedsiębiorstw oraz ich aktywów (materialnych i niematerialnych), które mogą być wykorzystane na potrzeby bieżących inwestycji. Rzetelna i bezstronna ocena potencjału i wartości firmy to karta przetargowa podczas biznesowych negocjacji. Finansowa przejrzystość wpływa również na prestiż i wiarygodność marki, co jest równie istotne, jak wynik finansowy czy posiadane aktywa. Zobacz, co możemy Ci zaproponować:

Interpretacja-przepisów g

Kontrola sprawozdań finansowych

Uwiarygodnienie danych finansowych firmy, sprawdzenie jakość kontroli wewnętrznej, poprawności stosowania przepisów i wykrycie ewentualne nieścisłości.

gotowe-spólki-na-sprzedaż g

Badanie spółek Due Diligence

Rzetelne oszacowanie wartości spółki zarówno pod kątem finansowym, jak i prawnym, podatkowym i technologicznym, które minimalizuje ryzyko złych inwestycji.

Księga-przychodów-i-rozchodów g

Wycena marki lub znaku towarowego

Szacowanie wartości niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, które pozwoli przyszłym inwestorom na ocenę potencjału finansowego firmy.

Dla-freelancerów g

Sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowych

Przygotowanie ekspertyz i opinii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, które uwzględniają wskazane przez niego ujęcie.

Kompleksowa oferta

Jak wyglądają formalności

Procedury badania sprawozdania finansowego są ustalanie indywidualnie dla danej spółki. Generalnie można wyróżnić dwa etapy badania.

  • Pierwszy etap skupia się między innymi na poznaniu charakteru i struktury przedsiębiorstwa, specyfiki branży, sposobie zarządzania oraz ilości i rodzaju aktywów.
  • Drugi etap to rzetelna kontrola prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu, czyli wycena aktywów i pasywów spółki oraz ostatecznie potwierdzenie prawdziwości danych, przy założeniu wcześniej ustalonego marginesu błędu. Na tym etapie biegły rewident współpracuje z osobą odpowiedzialną za finanse firmy.

Zacznij od dziś

Badanie sprawozdań finansowych w 4 prostych krokach

Przeprowadzamy audyty sprawozdań finansowych zarówno dla przedsiębiorców, którzy są do tego zobligowani prawem, jak i dla tych, którzy chcą upewnić się, jak wygląda sytuacja finansowa ich firmy. Ponieważ każda sprawa ma indywidualny charakter, najpierw zapraszamy na spotkanie do naszego biura.

Skontaktuj się

1

Umów się na spotkanie z naszym doradcą i przekaż mu niezbędne informacje dotyczące zlecenia.

Podpisz umowę

2

Po ustaleniu szczegółów przygotujemy umowę na badanie sprawozdania finansowego.

Współpracuj z nami

3

Bierzemy się do pracy! Od Ciebie oczekujemy gotowości do współpracy podczas całego procesu.

Odbierz sprawozdanie

4

Na koniec w Twoje ręce trafia kompletne sprawozdanie z naszego audytu.

Skontaktuj się z nami